Waar kun je OAMKB Fiscaal voor inschakelen?

De fiscalisten van OAMKB fiscaal hebben een proactieve instelling en adviseren je graag over onder meer over de volgende onderwerpen:

Herstructurering van ondernemingen

Herstructurering is het optimaal inrichten van de bedrijfsstructuur, zodat de onderneming is voorbereid voor toekomstige omstandigheden. Een tijdige fiscale planning is vaak essentieel voor IB-ondernemers om de belastingdruk bij bedrijfsopvolging te verlagen. Dit geldt nog meer voor dga’s die gebruik willen maken van herstructureringsfaciliteiten in de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. 

Wat veel voorkomt is omzetten van de eenmanszaak naar een BV-structuur of andersom terugkeer vanuit de BV naar eenmanszaak of VOF. Daarnaast is het van belang om de risico’s zoveel mogelijk af te schermen voor de ondernemer. Naar de toekomst toe is ook van belang dat de structuur goed staat, zodat bij een eventuele bedrijfsovername dit fiscaal gunstig kan worden vormgegeven. 

Bedrijfsoverdrachten en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Een overnametraject is dynamisch en intensief. Als adviseur kunnen wij een essentiële rol spelen. Wij helpen en begeleiden bij alle stappen die in het overnameproces worden genomen. Dit alles om te komen tot een succesvolle deal voor jouw klant.
Wij vinden het belangrijk dat je inzicht hebt in alle stappen van het overnameproces, de juridische aspecten en de waardering van de onderneming.
Het is van belang om alle fiscale mogelijkheden goed in beeld te hebben, zodat je optimaal gebruik maakt van de faciliteiten. Wij kunnen je daarover adviseren.

Pensioen en financiële planning

Wij adviseren over de pensioen- en oudedagsvoorzieningen voor ondernemers en DGA’s. Ook het inzicht geven in inkomens- en vermogenssituatie nu en in de toekomst hoort daarbij. Als onderdeel van de advisering wordt ook financiële planning aangeboden.

WBSO-aanvragen

Innovatieve bedrijven zorgen voor economische groei, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid. Via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven om de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten te verlagen. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een vaste aftrek op de fiscale winst. Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een afdrachtsvermindering van de loonheffingen. Wij kunnen behulpzaam zijn bij de WBSO-aanvraag.

Fiscale procedures

Als je het niet eens met een belastingaanslag kun je daar bezwaar tegen aantekenen. Wij begeleiden bij bezwaarprocedures tegen de belastingdienst en beroepsprocedures bij de rechter. Dankzij onze ervaring en kennis is de kans dat jij jouw doel bereikt groter als je ons inschakelt.

Belastingaangiften

Uiteraard verzorgen wij alle belastingaangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, schenk- en erfbelasting, loonheffing en dividendbelasting van ondernemers en particulieren. Dankzij de software van Fiscaal Gemak van Unit4 vindt optimalisatie van de fiscale situatie plaats. Daarnaast adviseren wij uiteraard over de mogelijkheden en keuzes die kunnen worden gemaakt binnen de aangiften.

Hoe werken wij?

Wij richten ons op ondernemers en vermogende particulieren. Er is altijd rechtstreeks contact tussen de klant en de OAMKB fiscalist. Op die manier houden we de lijnen kort en ontstaat er geen ruis op de lijn.

Daarnaast hebben wij een groot aantal administratie- en accountantskantoren, notarissen en advocaten in onze relatiekring. Dit blijkt een prima match op te leveren: door samenwerking bundelen we de krachten en vullen we elkaar aan. Ieder op zijn eigen vakgebied. Op die manier helpen en ondersteunen wij regelmatig onze relaties met fiscale aangelegenheden. En uiteindelijk plukt de (gezamenlijke) klant hier de vruchten van.

OAMKB fiscaal stelt zich coöperatief op. Zowel naar onze eigen klanten toe als ook bij de uitvoering van opdrachten voor administratie- en accountantskantoren, notarissen en advocaten. Vooraf vindt altijd afstemming plaats over hoe de communicatie het beste kan plaatsvinden. De klantrelatie staat immers voorop. Ook staat kennisdeling hoog bij ons in het vaandel. Wij vinden het belangrijk om onze klanten en relaties op de hoogte te houden van de fiscale actualiteit. Uiteraard staan wij altijd open voor kennisverbreding op andere vakgebieden. Samen sterk: hoe meer kennisuitwisseling, hoe beter de samenwerking.

Binnen het team van OAMKB fiscaal heeft iedereen - naast kennis en ervaring - zijn eigen specialismen. Onze kracht is dat wij onze kennis delen. Daardoor leren wij nog elke dag ook van elkaar.

mr Frans van der Huizen

“Een ondernemer wil geen last hebben van de belastingdienst. Wij zorgen voor een goede nachtrust. Alleen soms hebben we ook de taak om te wijzen op dingen die fout zijn. Al zal dat altijd probleemoplossend zijn.”

“Als ik bij een ondernemer ben, praat ik 20 minuten over belastingen en ga ik 1 uur op pad met hem door zijn bedrijf. “

“Ik had ook arts kunnen worden. Wat dit vak namelijk interessant voor mij maakt is de de combinatie van technische vakkennis en het helpen van mensen.”

mr Arend Pasma RB

“Met enige fiscale lenigheid kunnen we dingen bereiken die ondernemers zelf niet hadden kunnen bedenken.”

“Belastingen komen altijd neer op waardes die subjectief zijn. Argumenten voor een andere aanpak kun je naar voren brengen als je de achtergrond van de wetgeving kent.  Zo helpen we ondernemers om het maximale uit elke situatie te halen.”

mr Roger Prins RB

“Graag ben ik voor u het aanspreekpunt voor al uw financiële en fiscale zaken. Al uw vragen over belastingen, pensioen, en over uw onderneming kunt u bij mij kwijt. Met name voor duurzame ondernemers kunnen wij adviseren over fiscale faciliteiten voor duurzame investeringen en duurzaam ondernemen. Zo maakt u de juiste keuze!”

Belastingdienst als partner

Wij zien de Overheid niet als vijand, maar als een partner, een onderhandelingspartner. Belastingen zijn niet altijd even rechtvaardig. Door onze ervaring en kennis zijn wij in staat om de Belastingdienst onze kant op te bewegen.

 

Een goed advies betaalt zich altijd terug